FABA Inkubátor

Porozumíme
Vašemu růstu

Motivační prostředí, které pomáhá inovativním myšlenkám se přirozeně rozvíjet.

FABA INCUBE není pouze inkubačním prostředím pro nové nápady a spin-off projekty, je součástí filozofie celé FABA byznys rodiny. Chceme pomáhat měnit svět.

Byznys development strategie
Vytvoření obchodního plánu
Strategický management
Webové stránky

Inkubační program

Cash-flow model
Finanční plán
Prezentace projektu
Firemní procesy

FABA INCUBE

Působení

Rádi vstupujeme do prostředí vynálezů, farmacie, medicíny, zdravých potravin, vzdělávání a pomáháme našim SMART kapitálem od prvních aktivit aplikovaného výzkumu až po exity podnikatelských entit u kterých jsme iniciovali byznys development.

CEO

Petr čihák

Zkušený manager disponuje profesními zkušenostmi z pozic top managementu významných nadnárodních společností. Vyjma provozní části podnikání mezi jeho dovednosti patří také zkušenosti z oblasti obchodu, financí, HR a krizového managementu. Věnuje se rovněž psychologii.

„Není v mých silách a schopnostech udělat svět lepší pro další generace, ale prostřednictvím inovativních projektů s pozitivním dopadem a společenskou odpovědností se o to chci alespoň ve FABA INCUBE pokusit.“

Chcete získat silného partnera?

Přihlásit projekt do inkubačního programu

Jedinečná spolupráce

Motivační prostředí, rozvíjíme inovativní myšlenky

Akcelerace podnikání

Podporujeme lidi při realizaci jejich inovativních myšlenek a jejich proměny do komerčně využitelného produktu nebo služby.

Trvalý rozvoj

Vytváříme podmínky pro trvalý rozvoj výzkumu a vývoje se stálým dopadem na transfer znalostí a technologií.

Výběr partnera

FABA infrastruktura společnosti pomáhá k synergickému růstu. Propojujeme kontakty, znalosti a zkušenosti.

"FABA INCUBE investuje SMART CAPITAL za 11% až 50% equity projektu a stává se partnerem pro budoucí životní fázi společnosti."

Partnerské organizace a společnosti programu FABAINCUBE

FABA INCUBE

FILOZOFIE

Region CEE má mnoho talentovaných vědců a vynálezců, kteří se společně stali součástí mnohých evropských dotačních programů pro podporu vědy a výzkumu. Nejen díky těmto zdrojům se podařilo u nás v samotném středu Evropy vytvořit spousty inovativních myšlenek v různých oborech vědy, průmyslu a byznysu, které se proměnili v přínosnou realitu. Těchto geniálních lidí si velice vážíme a rádi je podpoříme.

FABA INCUBE, a.s. si bere za cíl tyto myšlenky, nápady, patenty nebo další podoby primárního výzkumu zaštítit, připravit a pomoci univerzitám a výzkumným institucím se vstupem do reálného, podnikatelského světa průmyslu a obchodu.

Přihlásit projekt

Click or drag a file to this area to upload.

O SKUPINĚ FABA

PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST

Rozvíjíme mimořádné vize
do hmatatelné reality

Vznik skupiny FABA předcházela sjednocující, hodnotná myšlenka zachytit a podporovat projekty v regionu CEE s vysokým inovativním a valuačním potenciálem a s celosvětovou ambicí pozitivně ovlivnit svět.

Robert Flocius

CEO & FOUNDER

“S přibývajícími roky ve vrcholném businessu, se mě a mým váženým kolegům propsala teorie o společensky dobrém, chcete-li správném dopadu, při podnikání, do našeho podnikatelského i osobního DNA. ”

Robert Flocius

CEO & FOUNDER

články, které o nás vyšly

UNIBA
Index MAG
Komora Plus
21. STOLETÍ
euro.cz

NAŠE NOVINKY A BLOGY

Potravinová výroba

New Project

By faba | dec 28, 2023

Budoucnost potravinové výroby: Umělé maso, vertikální farmy a geneticky modifikované plodiny

Potravinová výroba stojí před výzvami, které se neustále zintenzivňují v důsledku rostoucí světové populace, změny klimatu a omezených zdrojů.

Potravinová výroba

New Project

By FABA | nov 27, 2023

Alternativy k plastům: Biologicky odbouratelné materiály a snahy o snížení plastového odpadu

Plasty se staly neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života, ale jejich neudržitelný vliv na životní prostředí se stal naléhavým problémem. Nárůst výroby plastů a neustále se zvyšující objem plastového odpadu ohrožuje biodiverzitu, kvalitu vod a vzduchu, a nakonec i naše zdraví. Abychom zmírnili tuto krizi, je nezbytné hledat a rozvíjet alternativy k tradičním plastům.

New Project

By FABA | jún 23, 2023

Investice do výzkumu Alzheimerovy choroby

Investice do výzkumu Alzheimerovy choroby jsou důležité nejen z hlediska zdravotní péče, ale také z ekonomického hlediska. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že počet případů Alzheimerovy choroby se každých 20 let zdvojnásobí, což znamená, že v roce 2050 by počet lidí s touto chorobou mohl dosáhnout 152 milionů.

INSPIRATIVNÍ Příbehy