FABA Inkubátor

Porozumíme
Vašemu růstu

Motivační prostředí, které pomáhá inovativním myšlenkám se přirozeně rozvíjet.

FABA INCUBE není pouze inkubačním prostředím pro nové nápady a spin-off projekty, je součástí filozofie celé FABA byznys rodiny. Chceme pomáhat měnit svět.

Byznys development strategie
Vytvoření obchodního plánu
Strategický management
Webové stránky

Inkubační program

Cash-flow model
Finanční plán
Prezentace projektu
Firemní procesy

FABA INCUBE

Působení

Rádi vstupujeme do prostředí vynálezů, farmacie, medicíny, zdravých potravin, vzdělávání a pomáháme našim SMART kapitálem od prvních aktivit aplikovaného výzkumu až po exity podnikatelských entit u kterých jsme iniciovali byznys development.

Chcete získat silného partnera?

Přihlásit projekt do inkubačního programu

Jedinečná spolupráce

Motivační prostředí, rozvíjíme inovativní myšlenky

Akcelerace podnikání

Podporujeme lidi při realizaci jejich inovativních myšlenek a jejich proměny do komerčně využitelného produktu nebo služby.

Trvalý rozvoj

Vytváříme podmínky pro trvalý rozvoj výzkumu a vývoje se stálým dopadem na transfer znalostí a technologií.

Výběr partnera

FABA infrastruktura společnosti pomáhá k synergickému růstu. Propojujeme kontakty, znalosti a zkušenosti.

"FABA INCUBE investuje SMART CAPITAL za 11% až 30% equity projektu a stává se partnerem pro budoucí životní fázi společnosti."

Partnerské organizace a společnosti programu FABAINCUBE

FABA INCUBE

FILOZOFIE

Region CEE má mnoho talentovaných vědců a vynálezců, kteří se společně stali součástí mnohých evropských dotačních programů pro podporu vědy a výzkumu. Nejen díky těmto zdrojům se podařilo u nás v samotném středu Evropy vytvořit spousty inovativních myšlenek v různých oborech vědy, průmyslu a byznysu, které se proměnili v přínosnou realitu. Těchto geniálních lidí si velice vážíme a rádi je podpoříme.

FABA INCUBE, a.s. si bere za cíl tyto myšlenky, nápady, patenty nebo další podoby primárního výzkumu zaštítit, připravit a pomoci univerzitám a výzkumným institucím se vstupem do reálného, podnikatelského světa průmyslu a obchodu.

Přihlásit projekt

Click or drag a file to this area to upload.

O SKUPINĚ FABA

PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST

Rozvíjíme mimořádné vize
do hmatatelné reality

Vznik skupiny FABA předcházela sjednocující, hodnotná myšlenka zachytit a podporovat projekty v regionu CEE s vysokým inovativním a valuačním potenciálem a s celosvětovou ambicí pozitivně ovlivnit svět.

Robert Flocius

CEO & FOUNDER

“S přibývajícími roky ve vrcholném businessu, se mě a mým váženým kolegům propsala teorie o společensky dobrém, chcete-li správném dopadu, při podnikání, do našeho podnikatelského i osobního DNA. ”

Robert Flocius

CEO & FOUNDER

NAŠE NOVINKY A BLOGY

New Project

By FABA | nov 10, 2022

Životní prostředí v České republice a jak o něj pečovat

Lékařské inovace a inovativní léky často představují pro pacienty záchranu nebo prodloužení života ve vyšší kvalitě. České, ale i zahraniční, zdravotnictví si dnes již neumíme představit bez nových technologií a inovativních postupů, a proto si jich pár vypíšeme.

New Project

By FABA | nov 10, 2022

Evropská unie a boj proti rakovině moderním přístupem

Lékařské inovace a inovativní léky často představují pro pacienty záchranu nebo prodloužení života ve vyšší kvalitě. České, ale i zahraniční, zdravotnictví si dnes již neumíme představit bez nových technologií a inovativních postupů, a proto si jich pár vypíšeme.

New Project

By FABA | nov 10, 2022

BIO produkty a jejich rozdělení

Lékařské inovace a inovativní léky často představují pro pacienty záchranu nebo prodloužení života ve vyšší kvalitě. České, ale i zahraniční, zdravotnictví si dnes již neumíme představit bez nových technologií a inovativních postupů, a proto si jich pár vypíšeme.