FABA Inkubátor

Porozumieme
Vašemu rastu

Motivačné prostredie, ktoré pomáha inovatívnym myšlienkam prirodzene sa rozvíjať.

FABA INCUBE nie je iba inkubačným prostredím pre nové nápady a Spin off projekty, je súčasťou filozofie celej FABA business rodiny, chceme pomáhať meniť svet.

Business development stratégia
Vytvorenie obchodného plánu
Strategický management
Webové stránky

Inkubačný program

Cash-flow model
Finančný plán
Prezentácia projektu
Firemné procesy

FABA INCUBE

Pôsobenie

Radi vstupujeme do prostredia vynálezov, farmácie, medicíny, zdravých potravín, vzdelávania, pomáhame našim SMART kapitálom od prvých aktivít aplikovaného výskumu až po exity podnikateľských entít, u ktorých sme iniciovali business development.

CEO

Petr čihák

Skúsený manažér má profesionálne skúsenosti z vrcholových manažérskych pozícií vo veľkých nadnárodných spoločnostiach. Okrem prevádzkovej stránky podnikania patria k jeho zručnostiam aj skúsenosti v oblasti predaja, financií, ľudských zdrojov a krízového riadenia. Má tiež vzdelanie v oblasti psychológie.

„Není v mých silách a schopnostech udělat svět lepší pro další generace, ale prostřednictvím inovativních projektů s pozitivním dopadem a společenskou odpovědností se o to chci aspoň ve FABA INCUBE pokusit.“

CHCETE ZÍSKAŤ SILNÉHO PARTNERA?

Prihlásiť projekt do inkubačného programu.

Jedinečná spolupráca

Motivačné prostredie, rozvíjame inovatívne myšlienky

Akcelerácie podnikania

Podporujeme ľudí pri realizácii ich inovatívnych myšlienok a ich premene do komerčne využiteľného produktu alebo služby.

Trvalý rozvoj

Vytvárame podmienky pre trvalý rozvoj výskumu a vývoja so stálym dopadom na transfer znalostí a technológií

Výběr partnera

FABA infraštruktúra společností pomáha k synergetickému růstu. Propojujeme kontakty, znalosti a zkušenosti.

“FABA INCUBE investuje SMART CAPITAL za 11 % až 50 % equity projektu a stáva sa partnerom pre budúcu životnú fázu spoločnosti.“

Partnerské organizácie a spoločnosti programu FABAINCUBE

FABA INCUBE

Filozofia

Región CEE má mnoho talentovaných vedcov a vynálezcov, ktorý sa spoločne stali súčasťou mnohých európskych dotačných programov pre podporu vedy a výskumu. Nie iba vďaka týmto zdrojom sa podarilo u nás v samotnom strede Európy vytvoriť mnohé inovatívne myšlienky
v rozličných oboroch vedy, priemyslu a businessu, ktoré sa premenili v prínosnú realitu.
Týchto mnohých geniálnych ľudí si vážime a radi ich podporíme.

FABA INCUBE, a.s. si berie za cieľ tieto myšlienky, nápady, patenty či ďalšie podoby primárneho výskumu zaštítiť, pripraviť a pomôcť univerzitám a výskumným inštitúciam so vstupom
do reálneho, podnikateľského sveta priemyslu a obchodu.

Prihlásiť Projekt

Click or drag a file to this area to upload.

O skupine FABA

Pre lepšiu budúcnosť

Rozvíjame mimoriadne vízie
do hmatatelnej reality

Vznik skupiny FABA predchádzala zjednocujúca, hodnotná myšlienka zachytiť a podporovať projekty v regióne CEE s vysokým inovačným a valuačným potenciálom a s celosvetovou ambíciou pozitívne ovplyvniť svet.

Robert Flocius

CEO & FOUNDER

“S přibývajícími roky ve vrcholném businessu, se mě a mým váženým kolegům propsala teorie o společensky dobrém, chcete-li správném dopadu, při podnikání, do našeho podnikatelského i osobního DNA. ”

Robert Flocius

CEO & FOUNDER

Články, ktoré o nás vyšli

UNIBA
Index MAG
Komora Plus
21. STOLETÍ
euro.cz

NAŠE NOVINKY A BLOGY

Potravinová výroba

New Project

By faba | dec 28, 2023

Budoucnost potravinové výroby: Umělé maso, vertikální farmy a geneticky modifikované plodiny

Potravinová výroba stojí před výzvami, které se neustále zintenzivňují v důsledku rostoucí světové populace, změny klimatu a omezených zdrojů.

Potravinová výroba

New Project

By FABA | nov 27, 2023

Alternativy k plastům: Biologicky odbouratelné materiály a snahy o snížení plastového odpadu

Plasty se staly neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života, ale jejich neudržitelný vliv na životní prostředí se stal naléhavým problémem. Nárůst výroby plastů a neustále se zvyšující objem plastového odpadu ohrožuje biodiverzitu, kvalitu vod a vzduchu, a nakonec i naše zdraví. Abychom zmírnili tuto krizi, je nezbytné hledat a rozvíjet alternativy k tradičním plastům.

New Project

By FABA | jún 23, 2023

Investice do výzkumu Alzheimerovy choroby

Investice do výzkumu Alzheimerovy choroby jsou důležité nejen z hlediska zdravotní péče, ale také z ekonomického hlediska. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že počet případů Alzheimerovy choroby se každých 20 let zdvojnásobí, což znamená, že v roce 2050 by počet lidí s touto chorobou mohl dosáhnout 152 milionů.

INšPIRATIVNé Príbehy