Naše novinky a články

Potravinová výroba

New Project

By faba | dec 28, 2023

Budoucnost potravinové výroby: Umělé maso, vertikální farmy a geneticky modifikované plodiny

Potravinová výroba stojí před výzvami, které se neustále zintenzivňují v důsledku rostoucí světové populace, změny klimatu a omezených zdrojů.

Potravinová výroba

New Project

By FABA | nov 27, 2023

Alternativy k plastům: Biologicky odbouratelné materiály a snahy o snížení plastového odpadu

Plasty se staly neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života, ale jejich neudržitelný vliv na životní prostředí se stal naléhavým problémem. Nárůst výroby plastů a neustále se zvyšující objem plastového odpadu ohrožuje biodiverzitu, kvalitu vod a vzduchu, a nakonec i naše zdraví. Abychom zmírnili tuto krizi, je nezbytné hledat a rozvíjet alternativy k tradičním plastům.

New Project

By FABA | jún 23, 2023

Investice do výzkumu Alzheimerovy choroby

Investice do výzkumu Alzheimerovy choroby jsou důležité nejen z hlediska zdravotní péče, ale také z ekonomického hlediska. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že počet případů Alzheimerovy choroby se každých 20 let zdvojnásobí, což znamená, že v roce 2050 by počet lidí s touto chorobou mohl dosáhnout 152 milionů.

New Project

By FABA | máj 12, 2023

Venture kapitál a umělá inteligence: Transformace trhů a společností

V současné době se umělá inteligence (UI) stává zásadním nástrojem pro transformaci trhů a společností. Tento příspěvek se zaměřuje na to, jak venture kapitál (VK) podporuje tuto revoluci a jaké jsou možnosti pro budoucí investice.

New Project

By FABA | mar 27, 2023

Budoucnost energie: Jak vodíkové reaktory mění energetiku

Energetický průmysl prochází významnými změnami s cílem zvýšit jeho účinnost a snížit jeho negativní dopad na životní prostředí. Jednou z největších výzev je hledání nových a udržitelných způsobů výroby energie.

New Project

By FABA | nov 10, 2022

Životní prostředí v České republice a jak o něj pečovat

Naše prostředí nás udržuje při životě a pokud by byly naše ekosystémy poškozeny a nebyly by schopny nás podporovat zdravým vzduchem, potravou a vodou, bojovali bychom o přežití.

New Project

By FABA | nov 10, 2022

Evropská unie a boj proti rakovině moderním přístupem

Rakovina je druhou hlavní příčinou úmrtnosti v zemích EU. Každý rok je touto nemocí diagnostikováno 2,6 milionů lidí a zemře dalších 1,2 milionů lidí.

New Project

By FABA | nov 10, 2022

BIO produkty a jejich rozdělení

BIO zkratka znamená, že cokoli, co toto označení nese je z ekologického zemědělství. To znamená, že tato zemědělství kladou důraz na minimalizaci utrpení zvířat během jejich života a zvířata jsou chována ve volném výběhu a mají mezi sebou dostatek místa.

New Project

By FABA | sep 18, 2022

Lékařské technologie, inovace a inovativní léky

Lékařské inovace a inovativní léky často představují pro pacienty záchranu nebo prodloužení života ve vyšší kvalitě. České, ale i zahraniční, zdravotnictví si dnes již neumíme představit bez nových technologií a inovativních postupů, a proto si jich pár vypíšeme.

New Project

By FABA | sep 18, 2022

Rostlinná kůže: 3 nejčastěji používané rostlinné alternativy živočišné kůže

Pravá kůže je bezpochyby jeden z nejodolnějších materiálů na světě a lidé z živočišné kůže těžili po tisíce let a používali ji na oblečení, nábytek a doplňky.

New Project

By FABA | sep 18, 2022

Rostlinná strava a potraviny nahrazující maso

Živočišná výroba a strava má na naše klima a naši planetu environmentální dopad, a proto se stále více setkáváme s lidmi, kteří se rozhodli s tím něco udělat a přestali do svých jídelníčků zařazovat živočišné produkty.

New Project

By FABA | sep 01, 2022

Co je to VENTURE CAPITAL?

Rizikový kapitál může být označován jako rizikový kapitál, vlastní kapitál nebo rozvojový kapitál.

New Project

By FABA | sep 01, 2022

Inflace a její dopad na českou domácnost

Inflace v roce 2022 měla být na ústupu, ale opak je pravdou. ČNB nám ukazuje přesná čísla.